Garantiebepalingen

Voor alle uitgevoerde werkzaamheden geldt een garantietermijn van 10 jaar.

Voor bouwactiviteiten in Nederland wordt een CAR-verzekering afgesloten.